ตารางเวรเดือน พฤษภาคม 2565

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแจ้งปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ประจำเวร Tel. 099-149-3699 

 

 


เวลา\วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วันทำงานธรรมดา                                                              
17.00 น. - 6.00 น.   รัชกฤต สุทิน รัชกฤต     จักรพันธ์ สุทิน รัชกฤต จักรพันธ์ รัชกฤต     รัชกฤต สุทิน จักรพันธ์ รัชกฤต สุทิน     รัชกฤต สุทิน รัชกฤต สุทิน รัชกฤต     จักรพันธ์ สุทิน รัชกฤต จักรพันธ์
วันหยุดราชการ                                                              
08:00 น. - 17.00 น.         สุทิน สุทิน           สุทิน สุทิน           รัชกฤต สุทิน           สุทิน รัชกฤต        
17.00 น. - 08.00 น. สุทิน       รัชกฤต รัชกฤต           รัชกฤต จักรพันธ์