รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

รศ.นพ. วันล่า กุลวิชิต

Assoc.Prof.Wanla Kulwichit

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต

Assoc.Prof.Pokrath hansasuta

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

Solaphat Hemrungrojn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.นพ. วันล่า กุลวิชิต

Assoc.Prof.Wanla Kulwichit

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิตติพล อวัยวานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P6

Kittipol Awaiwanont

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

 

ฝ่ายโครงสารเทคโนโลยีสารสนเทศ


อนุพงศ์ พรมใจสน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P7

Anupong Promjaison

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สุทิน ทาคำห่อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P7

Suthin Takamho

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รุ่งธวัช สุวรรณปรีชา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P7

Rungtawat Suwanpreecha

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รัชกฤตบวรวัฒนากร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) P7

Ratchakrit Bowornwattanakorn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ฝ่ายบริหารงานศูนย์

สุเทพ ยี่โถ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

Suthep Yeetho

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

วสัน นนท์ศิริ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

Wasan Nonsiri

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เมธาสิทธิ์ ศรีอินทร์

เจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไป P8

Methasit Sriin

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ชวิศา ชัยประภา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8

Chavisa Chaiprapa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

วราภรณ์ บุญปัญญา

แม่บ้าน

Varaporn Bunpunya